Direktlänk till inlägg 12 april 2012

Petrodollar

Av Anders Limes - 12 april 2012 14:57


1944, då det stod klart att axelmaketerna skulle förlora ”andra” världskriget, träffades represenatnter för de blivande segrarmakterna i Bretton Woods, USA,, för att diskutera uppläggningen av världeskonomin efter kriget. Man resonerade alltså hur det nya ekonomiska paradigmet skulle se ut. I dessa förhandlingar var USA naturligtvis tongivande, i egenskap av världens då utan konkurrens mäktigaste nation, såväl ekonomiskt, som politiskt, propagandamässigt, och militärt.


Ur förhandlingarna föddes värdshandelsorganisationen WTO, den blivande Världsbanken, samt den internationella valutafonden IMF. Deltagande nationer fick rösträtt i dessa organisationer baserat på hur mycket dollar de bidrog till organisationernas finansiering – d.v.s man lagfäste amerikansk hegemoni för då överskådlig framtid.


Ännu viktigare än detta var dock ett annat resultat av förhandlingarna i Bretton Woods: stadfästandet av den amerikanska dollarn som världens reservvaluta. Dollarn i sin tur hade kvar sin guldmyntfot; och man beslutade en växelkurs om 35 dollar per uns (c:a 30 g) guld. Detta var acceptabelt för USA, som efter ett par års krigande hade lånat ut så mycket materiel, olja, och pengar till de andra allierade i utbyte mot guld, att större delen av världens guld faktiskt befann sig i USA (närmare bestämt, i Fort Knox ) vid denna tidpunkt. Det var också acceptabelt för de övriga deltagande nationerna: de förband sig att ha huvuddelen av sina valutareserver i amerikanska dollar, men kunde trösta sig med att dessa dollar i sin tur när som helst kunde bytas mot guld, alltså äkta, skuldfri valuta.


Enligt dessa riktlinjer lades sedan världsekonomin upp, och rullade på, i tilltagande extrem orättvisa. USA befann sig nu i en situation där efterfrågan på dollar i princip var garanterad enligt Bretton Woods regelverk, och i kraft av de nya institutioner som där grundlades. USA, eller närmare bestämt dess bankirer, kunde alltså trycka nya dollar (inflation) utan att behöva frukta något stigande KPI eller andra symtom på minskande dollarvärde. Lämpligt nog för bankirerna drogs USA via den falska flaggan i Tonkinbukten in i det katastrofala kriget i Vietnam – och detta krig, liksom alla krig, var en fantastisk källa till ökad skuldsättning för den amerikanska regeringen, d.v.s ökad inflation, d.v.s ökade profiter till bankirerna.


Emellertid började mot slutet av 60-talet fler och fler länder börja inse att det amerikanska statsfinansiella läget, p.g.a denna ökande skuld, samt ökade åtaganden i uppbyggandet av pensionssystem, etc, inte var hållbart. Detta resulterade i att fler och fler nationer och utländska centralbanker bytte sina dollarreserver mot guld. Guldmängden i Fort Knox minskade snabbt.


1971 gick det inte längre, och president Nixon förklarade i ett historiskt TV-tal att han nu, unilateralt, stängde möjligheten att lösa in dollar mot guld. Detta innebar alltså ett upprivande av själva grunden för Bretton Woods-överenskommelsen, och dessutom ett avslutande av den amerikanska guldmyntfoten. Denna åtgärd av Nixon är alltså ett av de stora sveken i världshistorien: ett svek mot alla de nationer som skrivit under på Bretton Woods-avtalet, och ett svek mot alla de, amerikaner och andra, som utgått från att deras dollar hade ett i verkligheten existerande värde via kopplingen till guld.


1973 startade Yom Kippur-kriget. USA flög in militärmateriel till Israel, som lyckades vända ett hotande nederlag till en stor seger, vilket fick till resultat att det nybildade OPEC lade ett embargo på oljeexport – oljekrisen 1973. Denna löstes dock på ett, för USA, genialiskt sätt. Henry Kissinger reste till Saudi Arabien och föreslog en enkel uppgörelse: USA skulle ge militärt bistånd och militärmateriel, samt politiskt skydd mot angrepp från Israel, i utbyte mot två enkla saker. Saudierna skulle prissätta sin olja i dollar, och de skulle investera sina oljedollar i amerikanska statsobligationer.


Sadierna högg direkt. Snart följde alla de övriga OPEC-länderna. Resultatet var det bästa tänkbara för USA (eller närmare bestämt, bankirerna i USA): eftersom hela världen behövde olja, behövde hela världen nu dollar för att kunna köpa olja. Det innebär att icke-oljeproducerande nationer måste tillverka varor och skicka dem till USA i utbyte mot värdelösa skuldsedlar kallade dollar, som de sen kan handla olja för. Det innebär vidare, att oljeproducerande länder exporterar sin olja (världshistoriens största skatt) till USA i utbyte mot värdelösa skuldsedlar kallade dollar.


USA, och framförallt då bankirerna i USA, får alltså tillgång till all världens produktion av varor och olja i utbyte endast mot de värdelösa skuldsedlar kallade dollar som de kan trycka hur många som helst av.


Dessutom: bankirerna har nu säkerställt ett globalt behov av dollar, vilket ger dem möjlighet att trycka upp ny skuld i form av dollarsedlar (inflation) utan ände, och tjäna furstligt på både seniorage, ränta, och utmätning.


Vidare: förutsättningen för systemet är alltså amerikansk militärmakt på plats i dessa oljeproducerande länder. Vilket vi ser idag där amerikansk militär är närvarande i jordens samtliga viktiga oljeproducerande nationer utom två: Ryssland och Iran. Tills helt nyligen fanns två undantag till: Libyen och Irak.


Hursomhelst. Denna militärmakt, dessa flygplan, stridsvagnar, fartyg, drönare, osv, osv, måste byggas av någon: det amerikanska militärindustriella komplexet, närmare bestämt. Även detta tjänar alltså furstligt på affären.


Nå. Jag nämnde Irak i förbifarten. År 2000 tillkännagav Saddam Hussein att han ämnade lämna petrodollarsystemet (han hade ju ingen vinst i form av militärt understöd av systemet, tvärtom) och börja sälja Iraks olja i Euro i stället, vilket undanskymt faktiskt rapporterades både i Time och via CNN. Detta sammanföll med förhandlingar med ett antal icke-amerikanska oljebolag att ytterligare exploatera Iraks stora oljefält.


Denna åtgärd av Irak utgjorde alltså ett dödligt hot mot petrodollarsystemet – möjligen det mest profitskapande finansiella, geopolitiska, och militära upplägget i mänsklig historia.


Vi ser alltså, att USA, eller rättare sagt bankirerna och vapentillverkarna i USA, hade ett oerhört starkt motiv att avsätta Saddam Hussein, d.v.s att invadera Irak. Vi ser också att de hade medlen: världshistoriens mest dominerande militärmakt. Efter kuppen som installerade George W. Bush i Vita Huset fanns också en oljepresident som kunde sättas som galjonsfigur för ett sådant företag.


För att citera mannen i händelsernas absoluta centrum, chefen för den privatägda amerikanska centralbanken Alan Greenspan: "The Iraq war was largely about oil".


Det enda som saknades sommaren år 2001 var en chock för att sätta huvudplanen – invasionen av Irak – i rörelse.

 
ANNONS
 
Ingen bild

Magnus L

12 april 2012 23:05

En av de största effekterna av besluten tagna under Bretton Woods-konferensen har i princip helt hamnat i skymundan, fastän de sedan dess haft en enorm betydelse för omfördelningen av rikedomar i världsekonomin. Det handlar om Keynes förslag på att skapa en internationell clearing-union som förkastades av den mycket inflytelserika amerikanska delegationen i Bretton Woods.

Syftet med unionen var att balansera upp världshandeln så att det blev olönsamt att ha stora överskott i sin bytesbalans. Keynes förutsåg att besluten som klubbades skulle leda till att framförallt länder i tredje världen skulle hamna i en evig skuldfälla, vilket också skedde när IMF och Världsbanken ställde ut lån till fattiga länder, med motkrav att de skulle öppna upp sina gränser för utländska kommersiella intressen. Dessa fick sedan fritt fram att exploatera landets naturtillgångar som strömmade ut ur landet, och de fattiga länderna fick sedan använda merparten av intäkterna från denna export till att betala tillbaka lånen (som naturligtvis var utställda i dollar).

Än idag ser vi de negativa effekterna av detta. Som systemet är utformat så strävar alla länder efter att skapa överskott i sin bytesbalans, eftersom det är det enda egentliga sättet att minska ett lands skuldbörda. Genom att maximera sin export så kan man skapa ett inflöde av valuta och därmed öka mängden "skuldfria" pengar i den nationella ekonomin. Med skuldfria menar jag att skulden bärs av de länder där pengarna skapades (de länder som har underskott i sin bytesbalans). Problemet med världshandeln är att det är ett nollsummespel. Om ett land har överskott så måste motsvarande underskott bäras av andra länder. I ett sunt system borde såväl överskott som underskott i länders handelsutbyte motarbetas och export/imnport-balans bör eftersträvas.

 
Ingen bild

Magnus L

12 april 2012 23:15

Läs mer om clearing-unionen här: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Clearing_Union

Anders Limes

13 april 2012 12:54

Tack för detta!

Jag har läst om det här, men kom inte ihåg detaljerna. Tack för förtydligandet, lysande!

Bästa hälsningar,
Anders

 
Lincoln

Lincoln

13 april 2012 10:39

Bra skrivet! Klipper och klistrar lite från ett inlägg jag skrev för ett tag sedan för att komplettera lite:

"Keynes förslag byggde på att skapa en världsvaluta som han kallade Bancor (kvarlevan av den är SDR, Special Drawing Rights). Valutan Bancor skulle inte kunna användas såsom världsvalutan dollar, ellert Pundet före det, som ett Imperialistiskt sätt att suga ut andra länder. Bancor skulle nämligen bara kunna användas mellan länderna men vara förbjudna att användas i de enskilda länder där enbart lokal valuta fick användas. Så Keynes förslag var att skydda de lokala valutorna från att en herrevaluta, världsreservvaluta, typ Dollarn eller Pundet, skulle få suga ut enskilda länder. Keynes hade också tänkt ut ett clearingsystem som gjorde att inget land kunde åka snålskjuts på andra länder och få den ”free ride” som USA haft sedan Bretton Wood."

http://parasitstopp.wordpress.com/2011/04/10/vart-skutan-ska-ga-ska-vi-inte-veta/

http://parasitstopp.wordpress.com

Anders Limes

13 april 2012 12:56

Bravo!

Har du skrivit någon helhetsbeskrivning av Bretton Woods och dess effekter? Eller känner du till någon bra sådan? Skulle gärna länka till en sådan isf.

Bästa hälsningar,
Anders

 
Lincoln

Lincoln

13 april 2012 13:18

Monbiot har skrivit en bok där han propagerar för Keyenes system (fan va billig den var!):
http://bokshopen.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170370745

Den är bra som historiebeskrivning men Monbiot har inte riktig koll på skillnad mella pengar och bankernas skulder på pengar (kredter) utan ser dem som samma sak vilket hämmar b oken lite. Men annars är den bra.

Han har skrivit lite på sin blogg (och säkert på andra ställen) om Keyens motförslag i Bretton Wood.
http://www.monbiot.com/2008/11/18/clearing-up-this-mess/
http://www.monbiot.com/2000/07/20/there-is-no-debt/

Själv skrev lite om hur Imoperier brukar använda valutan som ett utsugningsinstrument (faktiskt det mest effektiva av alla, helt i enlighet med Kissingers berömda ord:
”Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.” )

http://parasitstopp.wordpress.com/2011/01/12/afghanistan-det-tredje-opiumkriget/

http://parasitstopp.wordpress.com

Anders Limes

13 april 2012 14:17

Tack för hjälpen, jag tog en av Monbiot-länkarna.

Det förbannade monstret Kissinger. Fredspris minsann. Vilket sjukt skämt: t.o.m värre än att O'bomba fick pris och ära i Oslo.

Hsh, tusen tack för intressant och viktig info!

 
Ingen bild

A

13 april 2012 13:19

Det här är en unikt bra blogg!
Du skriver om saker som är helt avgörande för mänsklighetens framtid men extremt få har insikt i. Du borde dock döpa om din blogg till Frodo's blogg :)

Anders Limes

13 april 2012 14:25

Tack för det!

Jag gillar "limes" p.g.a dubbeltydigheten: "gräns" och "väg". Sen tycker jag lime är gott dessutom.

Jag intresserar mig som du ser för allt det som INTE diskuteras i vår hårt styrda medieapparat i Sverige... en medieapparat jag inte längre kan exponeras för nästan alls utan att må fysiskt illa. Men det är en annan historia.

Tack iaf. Det vore ngt om denna blogg hjälper "Frodo" - vem det nu kan vara, kanske blir "Frodo" en folkrörelse - lite på vägen mot domedagsklyftan. Det är väl det jag hoppas på, antar jag.

Men om du inte redan gjort det, så vill jag föreslå att du tar en titt på valutakritiken som framförs av lincoln: http://parasitstopp.wordpress.com/ och superzeke: http://superzeke.wordpress.com/author/superzeke/

Sprid ordet. Det är vi som är demokratin och yttrandefrieten - det är upp till oss - inte minst du, bäste "A"!

 
Lincoln

Lincoln

13 april 2012 13:32

Frodo kanske inte är långsökt som et låter. För Tolkien hade full koll på det här med hur penningsystemet funkade.

Faktiskt finns det många som tolkar sagan om ringen som en allegori för penningsystemet där Ringarna är centralbankerna och härskarringen som Frodo bär är BIS, centralbankernas centralbank (Bank for International Settlements). Om man kollar in BIS-tornet så är det bara Saurons öga på toppen som fattas för att det ska se ut som Saurons torn.

En annan sak som talar för att det faktiskt skulle kunna vara så (fastän Tolkien aldrig skrev något om det) är det faktum att Montague Norman, chefen för Bank of England, som var högsta hönset vid den tiden och en centralbankernas Sauron (motsvarande Bernanke idag) faktiskt hette Ring som mellannamn (Collet).

så Tolkien hade full koll på det här. Det finns flera citat som visar hur väl han var insatt i bedrägeriet:

”Throned above all, in a manner without parallel in all past, is the veiled prophet of finance, swaying all men living by a sort of magic, and delivering oracles in a language not understood of the people.”
-JRR Tolkien

””The true equation is ”democracy” = government by world financiers.””

- JRR Tolkien

‘There should only be one source of money: one fountainhead from which flows the nation’s blood to vitalise commerce and industry, ensure economic equity and justice and safeguard the welfare of the people… In other words, it has always been and still is our contention that the prerogative of creating and issuing the money of the nation should be restored to the State.’
- JRR Tolkien

”The main mark of modern governments is that we do not know who governs, de facto any more than de jure. We see the politician and not his backer; still less the backer of the backer; or, what is most important of all, the banker of the backer.”

http://parasitstopp.wordpress.com

Anders Limes

13 april 2012 14:27

Det allseende ögat är å andra sidan mycket tydligt exponerat på varje dollarsedel.

 
Lincoln

Lincoln

13 april 2012 15:01

Japp, det här har de jobbat länge på. Såsom Clintons mentor Professor Carroll Quigley beskrev det i boken "Tragedy and Hope":

”The powers of financial capitalism had another far reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole.

The apex of the system was to be the Bank for International Settlements [BIS] in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations. Each central bank… sought to dominate its government by its ability to control Treasury loans…”

Stoppar man dessutom in vad "lill"Kisinger Brzezinski skrev redan 1971 i boken ”Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era”:

”The technetronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities.’

Som sagt, 1971 var den skriven! Och med dagens centraliserade banksystem lagras alla inköp du gjort, var och när samt kartlägging av hela ditt liv i filer som staten/bankerna kan samköra med vad du skrivit på nätet och dina göranden där (alla nya lagar som ger staten rätt att göra detta - t.ex - den 21:a mars röstade riksdagen ja till att införa det omdiskuterade datalagringsdirektivet. Alla mail, sms, telefonsamtal, internet(o)vanor skall registreras av det allseende ögat som bara vill väl och skydda dig. Sägs det)

Det är en ruggig framtid vi går till mötes om vi inte tar makten från dessa psykopatiska galningar. Direktemokrati är nog enda vägen: skrev om det här:
http://parasitstopp.wordpress.com/2011/08/04/kan-representativ-direktdemokrati-vara-nagot/

http://parasitstopp.wordpress.com

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Anders Limes - 25 oktober 2015 15:49

    Invandringen till Sverige slår, som bekant, alla rekord. Nedan tankar om detta.   1. Syfte   Vilket syfte invandringen har för våra ägare (”eliten”) finns det olika uppfattningar om. En gör gällande, att den drivande dynam...

Av Anders Limes - 9 juli 2015 11:30

Jag har varit borta från bloggen ett tag, som ni säkert har märkt.   Orsaken är, att jag har ägnat all min energi åt att istället bygga en framtid åt mig och min familj - genom att skaffa gård, djur, kunskaper, nätverk, osv är vi nu på en kurs so...

Av Anders Limes - 25 juni 2012 21:24

Det djupa och egentliga syftet med Euron - liksom med all skuldvalutor - är att möjliggöra bankirernas stöld av fokens egendom, som vi tidigare gått igenom. Vi minns även, att det bankirkontrollerade NATO med stöd av det bankirkontrollerade Sverig...

Av Anders Limes - 24 juni 2012 20:19

För inte så länge sedan tog jag ett spadtag i den hundraåriga rabatten av såpnejlikor. Det var svårt, tungt att komma nedåt med spaden, men efter mycket hackande lyckades jag bända upp en fyrkant jord. Och då såg jag orsaken till motståndet: he...

Av Anders Limes - 19 juni 2012 21:23

Stuxnet är samtidens bästa datorvirus. Det är helt enkelt en fantastisk skapelse, en tour de force i destruktivitet. Vi känner numera till en hel del om Stuxnet. Det är ganska stort för att vara ett virus, en halv megabyte, men det är sannerl...

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28 29
30
<<< April 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ limes med Blogkeen
Följ limes med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se